Značka: <span>výrub stromov</span>

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (L. Szomolai)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 90/2023

Žiadateľ:  Ladislav Szomolai,  Dolné Saliby 468, PSČ 925 02

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 1546/6

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

SMREK – 1 ks,  rastúci na  parcele číslo 1546/6, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

Dôvod výrubu:   Strom je veľmi vysoký rastie pred rodinný domom, ohrozuje  rodinný dom a celektrické vedenie, korene narúšajú statiku rodinného domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 27.02.2023

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (D.Pákozdi a A.Pákozdi)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 37/2023

Žiadatelia:   Daniel Pákozdi,  Dolné Saliby 451, PSČ 925 02 a Anita Pákozdi, Dolné Saliby 201, PSČ 925 02

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 568/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  3 ks  dreviny

Agát – 3 ks,  rastúce na  parcele číslo 568/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov.

Dôvod výrubu: Olamujúce  konáre padajú na strechu  novostavby rodinného domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 26.01.2023

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (J. Fekete a S. Feketeová)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 4/2023

Žiadatelia:

Jaroslav Fekete,  Dolné Saliby 201, PSČ 925 02  a  Sabina Feketeová, Dolné Saliby 201, PSČ 925 02

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 941/2

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

ORECH v počte 1 ks,   rastúci na  parcele číslo 941/2, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov.

Dôvod výrubu:

Strom je starý, olamujú sa konáre.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 05.01.2023

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (K.Buchtová)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 420/2022

Žiadateľ:  Katarína Buchtová,  925 02 Dolné Saliby 177

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 81/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

ORECH v počte 1 ks,   rastúci na  parcele číslo 81/1, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

Dôvod výrubu:

Strom je spráchnivený.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 24.11.2022

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (Obec Horné Saliby)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 415/2022

Žiadateľ:  Obec Horné Saliby,  925 03 Horné Saliby 297

Katastrálne územie –  Horné Saliby, parcelné číslo 1340/2, 1340/51

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks  drevín

SMREK v počte 2 ks,   rastúce na  parcele číslo 1340/2 a 1340/51, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa.

Dôvod výrubu:

Stromy rastú  na verejnom priestranstve. Ohrozujú statiku okolitých nehnuteľnosti  a obyvateľov ulice.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 21.11.2022

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (A.Farkas a S.Farkasová)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 375/2022

Žiadateľ:  Anton Farkas a Simona Farkasová,  925 02 Dolné Saliby 625

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 1547/2 – uvedená parcela je vo vlastníctve žiadateľov

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

SMREK v počte 1 ks – rastúci na parcele číslo 1547/2

Dôvod výrubu:

Strom rastie v blízkosti stavby rodinného domu a pri veternom počasí  vzniká riziko poškodenia budovy.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 02.11.2022

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (J.Vanko a M.Vanková)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 367/2022

Žiadateľ:    Július Vanko a  Margita Vanková,  925 02 Dolné Saliby 697

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 467/6  – uvedená parcela je vo vlastníctve žiadateľov

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

JEDĽA v počte 1 ks – rastúci na parcele číslo 467/6

Dôvod výrubu:

Strom rastie v blízkosti susednej stavby a pri veternom počasí  vzniká riziko poškodenia budovy.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 21.10.2022

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (A.Friebertová, A.Vrablecová))

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 332/2022

Žiadateľ:

Alžbeta Friebertová,  Bratislava, Dopravná 3121/6, PSČ 831 06

Anna Vrablecová, Bratislava, Dopravná 3121/6, PSČ 831 06

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 380/3  – uvedená parcela je vo vlastníctve žiadateľov

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks  drevín

SMREKY v počte 2 ks – rastúce na parcele číslo 380/3

Dôvod výrubu:

Stromy sú veľmi staré,  rastú v blízkosti rodinných domov a pri veternom počasí vzniká riziko poškodenia rodinných domov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 28.09.2022

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (T. Szabó, K. Szabová)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 174/2022

Žiadateľ:        Tibor Szabo,  Dolné Saliby 669,  PSČ 925 02

                        Katarína Szabová, Dolné Saliby  669, PSČ 92502

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 482/1 – uvedená parcela je vo vlastníctve žiadateľov

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks  drevín

SMREKY v počte 2 ks – rastúce na parcele číslo 482/1

Dôvod výrubu:

Stromy sú veľmi rozrastené, narúšajú fasádu rodinného domu a chodník pri rodinnom dome.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 06.05.2022

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (Ing. Szabó, M. Szabóová)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 78/2022

Žiadateľ: Ing. Štefan Szabó,  Dolné Saliby 778,  PSČ 925 02

                 Mária Szabóová,  Dolné Saliby 778,  PSČ 925 02

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 61/2 – uvedená parcela je vo vlastníctve žiadateľa

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

SMREK v počte 1 ks – rastúci na parcele číslo 61/2

Dôvod výrubu:

Strom je veľmi vysoký a ohrozuje čelnú stranu rodinného domu

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 24.02.2022