Značka: <span>výrub stromov</span>

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (M.Lásková)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: OcÚDS – 43/2024

Žiadateľ:

Milada Lásková,  P.O.Hviezdoslava 6, 900 21  Svätý Jur

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 152

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  3 ks  dreviny

SMREK– 1 ks,  rastúci na  parcele číslo 152, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky

Dôvod výrubu:

Korene stromu spôsobujú praskanie múrov domu. Pri veternom počasí ohrozuje rodinný dom.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 01.02.2024

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (A.Varga, F.Varga)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: OcÚDS – 9/2024

Žiadateľ:

Alexander Varga,  Dolné Saliby 4, PSČ 925 02

František Varga, Dolné Saliby 4, PSČ 925 02

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 56/4

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  3 ks  drevín

SMREK– 3 ks,  rastúce na  parcele číslo 56/4, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu:

Stromy sú veľmi vysoké,  rastú v  blízkosti rodinného domu čím ohrozujú bezpečnosť osôb a  rodinného domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 12.01.2024

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (N.Szakál)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 446/2022

Žiadateľ:

Norbert Szakál,  Horné Saliby 616, PSČ 925 03

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 1546/8

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  3 ks  drevín

SMREK– 3 ks,  rastúce na  parcele číslo 1546/8, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu:

Stromy sú veľmi vysoké, rastú blízko susedného rodinného domu, narúšajú statiku a poškodzujú strechu rodinného domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 10.11.2023

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (P.Mokrý)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 442/2022

Žiadateľ:

Patrik Mokrý,  Dolné Saliby 313, PSČ 925 02

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 385

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

SMREK– 1 ks,  rastúci na  parcele číslo 385, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu:

Strom je vysoký a ohrozuje rodinné domy

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 08.11.2023

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (Ďurkovič)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 441/2022

Žiadateľ:

 Arpád Ďurkovič,  Dolné Saliby 691, PSČ 925 02

                 Edita Ďurkovičová, Dolné Saliby 691, PSČ 925 02

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 471/2

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

BOROVICA– 1 ks, rastúca na  parcele číslo 471/2, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu:

Strom ohrozuje rodinný dom, poškodzuje  chodník pri dome.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 08.11.2023

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (Mgr.M.Plevová, Ing.L.Virág)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 440/2022

Žiadateľ:

Mgr. Monika Plevová,  Dolné Saliby 728, PSČ 925 02

                 Ing. Lívia Virág, Dolné Saliby 460, PSČ 925 02

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 370

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

SMREK– 1 ks,  rastúci na  parcele číslo 370, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu:

Strom je veľmi vysoký,  rastie blízko rodinný dom čím ho poškodzuje

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 08.11.2023

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (L. Szomolai)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 90/2023

Žiadateľ:  Ladislav Szomolai,  Dolné Saliby 468, PSČ 925 02

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 1546/6

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

SMREK – 1 ks,  rastúci na  parcele číslo 1546/6, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

Dôvod výrubu:   Strom je veľmi vysoký rastie pred rodinný domom, ohrozuje  rodinný dom a celektrické vedenie, korene narúšajú statiku rodinného domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 27.02.2023

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (D.Pákozdi a A.Pákozdi)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 37/2023

Žiadatelia:   Daniel Pákozdi,  Dolné Saliby 451, PSČ 925 02 a Anita Pákozdi, Dolné Saliby 201, PSČ 925 02

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 568/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  3 ks  dreviny

Agát – 3 ks,  rastúce na  parcele číslo 568/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov.

Dôvod výrubu: Olamujúce  konáre padajú na strechu  novostavby rodinného domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 26.01.2023

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (J. Fekete a S. Feketeová)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 4/2023

Žiadatelia:

Jaroslav Fekete,  Dolné Saliby 201, PSČ 925 02  a  Sabina Feketeová, Dolné Saliby 201, PSČ 925 02

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 941/2

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

ORECH v počte 1 ks,   rastúci na  parcele číslo 941/2, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov.

Dôvod výrubu:

Strom je starý, olamujú sa konáre.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 05.01.2023

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (K.Buchtová)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 420/2022

Žiadateľ:  Katarína Buchtová,  925 02 Dolné Saliby 177

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 81/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

ORECH v počte 1 ks,   rastúci na  parcele číslo 81/1, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

Dôvod výrubu:

Strom je spráchnivený.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 24.11.2022