Hlavný kontrolór

Hlavná kontrolórka obce Dolné Saliby:   Ing. Lívia Sárkányová

Adresa: Obecný úrad Dolné Saliby, 925 02 Dolné Saliby 355

E-mail: kontrolorsl@gmail.com

Kompetencie-a-ulohy-hlavneho-kontrolora_A-foellenor-kompetenciaja-es-feladatai.pdf
Oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti_A-tarsadalomellenes-tevekenysegek-bejelentese.pdf
Zasady-podavania-preverovania-a-evidovania-oznameni-tyk.sa-protispolocenskej-cinnosti_SCHVALENE.pdf
Kompetencie-a-ulohy-hlavneho-kontrolora_A-foellenor-kompetenciaja-es-feladatai.pdf
Oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti_A-tarsadalomellenes-tevekenysegek-bejelentese.pdf
Zasady-podavania-preverovania-a-evidovania-oznameni-tyk.sa-protispolocenskej-cinnosti_SCHVALENE.pdf
Name