Úradná tabuľa

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Salibách kon. dňa 24.07.2024

1_OZ_Pozvanka_Meghivo_22.02.2024.pdf
2_OZ_Pozvanka_Meghivo_22.04.2024.pdf
3_OZ_Pozvanka_Meghivo_17.06.2024.pdf
4_OZ_Pozvanka_Meghivo_24.07.2024_Mimoriadne-zasadnutie.pdf
1_OZ_Pozvanka_Meghivo_22.02.2024.pdf
2_OZ_Pozvanka_Meghivo_22.04.2024.pdf
3_OZ_Pozvanka_Meghivo_17.06.2024.pdf
4_OZ_Pozvanka_Meghivo_24.07.2024_Mimoriadne-zasadnutie.pdf
Name

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (J.Szalai)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: OcÚDS-246/2024

Žiadateľ:

Ján Szalai,  Galanta, Mierová 41, PSČ 924 01

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 1546/20

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  4 ks  drevín

SMREK– 4 ks,  rastúce na  parcele číslo 1546/20, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa

Dôvod výrubu:

Stromy  sú veľmi vysoké a zasahujú do elektrického vedenia,  rastú v blízkosti rodinného domu čím ho poškodzujú.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 28.06.2024

Rodinný deň 2024 – Informácie a fotky

Obec Dolné Saliby v spolupráci s organizáciami a aktivistami dňa 15. júna 2024 usporiadala Rodinný deň. Podujatie sa konalo na viacerých miestach.

Program podujatia začal na rybníku Kandia, kde sa od rána konali rybárske preteky pre deti a mládež s 21 súťažiacimi. Súťažilo sa v dvoch kategóriách podľa veku. V 1. kategórii – do 10 rokov 1. miesto získal: Benjamin Lucas Keller, 2. miesto: Adrián Takács, 3. miesto: Tamás Kilacsko. V 2. kategórii – do 15 rokov 1. miesto získal: Kristián Füzék, 2. miesto: Ema Czödörová, 3. miesto: Patrik Karvanský. Víťazom a všetkým účastníkom aj touto cestou gratulujeme.

Podujatie pokračovalo na miestnom obecnom úrade, kde starostovia družobných obcí Dolné Saliby a Pannonhalma z dôvodu posilnenia dlhoročného priateľského vzťahu podpísali zmluvu o partnerskej spolupráci. V prítomnosti poslancov obecného zastupiteľstva, členov obecných komisií a predsedov miestnych organizácií sa konal Workshop o možnostiach rozšírenia cezhraničnej spolupráce na multilaterálnej úrovni zapojením partnerských vzťahov.

Rodinné programy na futbalovom ihrisku sa začínali o 14:00-ej hod. priateľským futbalovým zápasom mužstiev U11 Dolné Saliby a Pannonhalma. Ich miesto na futbalovom ihrisku prevzal Miestny kynologický klub ukážkami psov. Po nich nasledoval ďalší priateľský futbalový zápas medzi starými pánmi z Dolných Salíb a z Pannonhalmi. Počas dňa sa konali stále programy a rôzne atrakcie na dvoch miestach. Na tréningovom ihrisku si deti mohli vyskúšať atrakcie, ako aquazorbing, bodyzorbing, živé čočo, remeselnícke činnosti, skákacie hrady, lukostreľba, quad a jazda na koči. S dobrovoľnými hasičmi si mohli zasúťažiť a vyskúšať rôzne hasiace techniky. Veľký záujem bol aj o výstavu drobných zvierat. Deťom sa páčilo hladkanie zajačikov. V popoludňajších hodinách sa konala ukážka požiarnej ochrany, havárie a odťahu. Popritom sa na jazere Kandia moli záujemci člnkovať, vyskúšať vodné bicyklovanie a kanoe. Každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo na akcii, bolo obdarované cukrovou vatou a džúsom. Večerný program sa začal detskou diskotékou a skončil zábavou, ktorá trvala do neskorej noci.

Ďakujeme za spoluprácu všetkým dobrovoľníkom a organizáciám: MAS Stará Čierna voda, TJ Dolné Saliby, Dobrovoľný hasičský zbor Dolné Saliby, Slovenský Rybársky Zväz MO Galanta, ZO Slovenského zväzu chovateľov Horné Saliby, Miestny kynologický klub, Kmeň ZELE, Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, Trading & Consulting, s.r.o. (Farma Elvíra) Dolné Saliby, Odťahovka MAJO s.r.o. – odťahová služba, RYPOMIX Sereď. Ďakujeme majiteľom quadov, Alexandrovi Kajosovi za jazdu na koči, maskotom – psíkovi Chase a škriatkovi Mayo, zamestnancom obce a všetkým pomocníkom, bez ktorých by sa táto akcia nemohla zrealizovať  Ďakujeme záujemcom za hojnú účasť. Naše podujatie navštívilo viac ako 600 ľudí, vďaka čomu sme mohli vyčarovať úsmev na tvárach mnohých detí.

Podujatie sa uskutočnilo s podporou Fondu malých projektov Program Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko. Názov projektu: Spoločný zážitok obyvateľov družobných obcí Dolné Saliby a Pannonhalma • Gastro-voda-šport-kultúra

Rybárske preteky:

Podpis partnerskej zmluvy a WORKSHOP:

Futbalové zápasy:

Rodinný deň – atrakcie

Plagáty, Pozvánky, Informácie:

Rodinný deň v Dolných Salibách_15.06.2024 – Pozvánka + program

Obec Dolné Saliby Vás srdečne pozýva na Rodinný deň, ktorý sa uskutoční dňa 15. júna 2024.
Názov projektu:

Spoločný zážitok obyvateľov družobných obcí Dolné Saliby a Pannonhalma • Gastro-voda-šport-kultúra

Podujatie sa uskutoční s podporou Fondu malých projektov
Program Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR č. HUSK/2301/3.2/031/P9 :
https://crz.gov.sk/swa/art.php?ID=9340070
Maximálna výška finančného príspevku: 21.145,- EUR
Celkový rozpočet malého projektu: 26.431,25 EUR
PROGRAM:
Miesto: Obecný úrad Dolné Saliby, 12:30 hod.
– Posilnenie vzťahu družobných obcí Dolné Saliby – Pannonhalma podpísaním zmluvy o partnerskej spolupráci
– Spolupracujúca Európa – Workshop o možnostiach rozšírenia cezhraničnej spolupráce na multilaterálnej úrovni zapojením partnerských stykov partnerov projektu
RODINNÉ PROGRAMY:
Miesto: jazero KANDIA Dolné Saliby
7:30 – 9:00 Príprava na rybárske preteky
9:00 – 11:00 Rybárske preteky pre deti a mládež
11:00 – 12:00 Vyhodnotenie rybárskych pretekov
od 14:00 do 19:00 Člnkovanie, vodné bicyklovanie, kanoe
Miesto: športové ihrisko Dolné Saliby
14:00 Futbalový zápas – U11 Dolné Saliby – Pannonhalma
15:00 Ukážka psov na hlavnom ihrisku
17:30 Futbalový zápas – starí páni Dolné Saliby – Pannonhalma
19:00 – 20:00 Detská diskotéka
20:00 Kultúrny program, zábava
Stále programy (od 14:00 do 19:00 hod.):
Aquazorbing, bodyzorbing, nafukovací futbal, nafukovací hrad, quad, lukostreľba, ukážka hasičov, požiarnej ochrany, havárie a odťahu, jazda na koči, výstava drobných zvierat, rôzne hry a súťaže medzi deťmi a ďalšie atrakcie pre deti
Partneri a spolupracujúce organizácie podujatia:
TJ Dolné Saliby, DHZ Dolné Saliby, MAS ,Čierna voda, Slov.Rybársky Zväz MO Galanta, MKK – Miestny kynologický klub Dolné Saliby, 72. zbor skautov maď. národnosti Horné Saliby, Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, Základná org. Slov. zväzu chovateľov Horné Saliby, Trading & Consulting, s.r.o. (Farma Elvíra) Dolné Saliby, Odťahovka MAJO s.r.o. – odťahová služba