Úradná tabuľa

Oznam o zmene otváracích hodín

Dovoľujeme si vám oznámiť, že od 01.01.2019 sme upravili otváracie hodiny na Obecnom úrade v Dolných Salibách nasledovne

 

Deň Doobeda Poobede
Pondelok 7.30-11.30 12:30-16.00
Utorok  7.30-11.30 zatvorené
Streda 7.30-11.30 12.30-17.00
Štvrtok 7.30-11.30 zatvorené
Piatok 7.30-11.30 12.30-15.00

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova dôchodcov Dolné Saliby

Obec Dolné Saliby

zastúpený Ing. Ľudovítom Kovácsom, starostom Obce Dolné Saliby v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

s nástupom od 17. decembra 2018 na päťročné funkčné obdobie

Domova dôchodcov Dolné Saliby, Dolné Saliby, 786

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č.  51/        zo dňa      2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách v nasledujúcom volebnom období bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode  utvorenom pre celú obec.

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     Obec Dolné Saliby  oznamuje,

že mala ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. júla 2018

2045 obyvateľov.

 

Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce