Výzva na predloženie ponuky – „Ľudové piecky s prístreškom“

Predmet obstarávania:
Predmet a názov zákazky: Ľudové piecky s prístreškom
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je výstavba 2 ks ľudovej piecky s prístreškom nad pieckami a výdajným pultom v rámci projektu: Pece bez hraníc pre zachovanie kultúrneho dedičstva, Registračné číslo malého projektu: SKHU/WETA/1801/1.1/011

Dokument na stiahnutie tu

Prílohy k dokumentu:

 1.    AA – Sprievodná správa
 2.    AB – Súhrnná správa
 3.    A0 – Technická správa
 4.    A1 – Situácia
 5.    A2 – Pôdorysy
 6.    A3 – Rezy
 7.    A4 – Spevnená plocha
 8.    A5 – Piecka
 9.    A6 – Výdajný pult
 10.    A – Statika
 11.    ČV – Konflikt_zauj
 12.    E0 – TS
 13.    E1 – Elektroinštalácia
 14.    E2 – Protokol o určení vonkajších
 15.    E3 – Rozvádzač_R
 16.    PO_0_ TS
 17.    PO_1_ Situácia
 18.    Výkaz výmer
 19.    ZT_0_TS
 20.    ZT_1_Situácia
 21.    ZT_2_Schéma