VZN

SCHVÁLENÉ VZN č. 02/2022 o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane …

VZN č. 02/2022 vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obec Dolné Saliby

  • Schválené dňa 09.05.2022
  • Vyvesené: 10.05.2022
  • Účinné: 25.05.2022

NÁVRH VZN č. 02/2022 o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane …

NÁVRH VZN č. 02/2022 vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obec Dolné Saliby