Schválený Dodatok č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v Domove dôchodcov Dolné Saliby