Výzva na predloženie ponuky “Stavebné úpravy objektu s.č. 130 – Rekonštrukcia prezentačného miesta”