Výzva na predloženie ponuky – “Výsev a výsadba tradičných a pôvodných druhov rastlín“

Názov verejného obstarávateľa : Obec Dolné Saliby

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Dolné Saliby

Predmet a názov zákazky:
Výsev a výsadba tradičných a pôvodných druhov rastlín

Lehota na predloženie ponuky:  25.02.2021, 10:00

Podrobné informácie nájdete v nižšie priložených dokumentoch:

VÝZVA

Prílohy k výzve:

Cenová ponuka

Čestné vyhlásenie