Výzva na predloženie cenovej ponuky – “Odstránenie stavieb a drvenie stavebného odpadu v bývalom záhradníctve – Kandia”

Výzva PDF

Prílohy k výzve na vyplnenie

Lehota na predkladanie ponúk : 12.10.2021 do 10:00 hod.