Výzva na predloženie cenovej ponuky “Kolesový traktor a čelný nakladač”