Úradné hodiny obecného úradu v Dolných Salibách od 26.10.2020