Richard Škúci, Ing.

zástupca starostu

  • Povolanie: geodet
  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 91
  • Strana:  Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. I Aliancia – Maďari. národnosti. regióny
  • Zástupca starostu obce
  • Predseda Komisie finančnej a územného rozvoja
  • Člen Komisie verejného života a pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu
  • Člen Komisie verejného poriadku a ochrany životného prostredia
  • Delegát do Školskej rady pri ZŠ s MŠ Dolné Saliby
  • Poslanec  poverený funkciou sobášiaceho