Škúci Richard, Ing.

zástupca starostu

  • Povolanie: geodet

  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 91

  • Strana: Strana maďarskej komunity

  • Komisia finančná a územného rozvoja

  • Inventarizačná a škodová komisia