Francisti László

poslanec

  • Povolanie: podnikateľ

  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 474

  • Strana: Strana maďarskej komunity

  • Komisia verejného života a pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu

  • Komisia verejného poriadku, životného prostredia a sociálno-zdravotnícka