Ladislav Francisti

poslanec

  • Povolanie: podnikateľ
  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 474
  • Strana:  Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. I Aliancia – Maďari. národnosti. regióny
  • Predseda Komisie verejného života a pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu
  • Člen Komisie inventarizačnej a škodovej
  • Poslanec poverený zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva