Milada Floriánová, Mgr.

poslankyňa

  • Povolanie:  riaditeľka domova dôchodcov a domova sociálnych služieb
  • Trvalý pobyt:  Dolné Saliby 10
  • Strana:  Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. I Aliancia – Maďari. národnosti. regióny
  • Člen Komisie verejného života a pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu
  • Člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  • Člen Komisie sociálno-zdravotníckej
  • Delegát do Školskej rady pri ZŠ s MŠ Dolné Saliby