Zsolt Szabados, Ing.

poslanec

  • Povolanie: inžinier počítačových systémov
  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 307
  • Strana: Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. I Aliancia – Maďari. národnosti. regióny
  • Člen Komisie finančnej a rozvoja obce
  • Člen Komisie verejného života a pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu
  • Delegát do Školskej rady pri ZŠ s MŠ s VJM Dolné Saliby
  • Člen Komisie sociálno-zdravotníckej
  • Poslanec  poverený funkciou sobášiaceho