Szabados Zsolt, Ing.

poslanec

  • Povolanie: inžinier počítačových systémov

  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 307

  • Strana: Strana maďarskej komunity

  • Komisia finančná a územného rozvoja

  • Komisia verejného života a pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu