Ildikó Zsalkovicsová, Mgr.

poslankyňa

  • Povolanie: súkromná podnikateľka
  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 611
  • Strana:  Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. I Aliancia – Maďari. národnosti. regióny
  • Člen Komisie verejného života a pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu
  • Člen Komisie verejného poriadku a ochrany životného prostredia
  • Člen Komisie inventarizačnej a škodovej
  • Delegát do Školskej rady pri ZŠ s MŠ s VJM Dolné Saliby