Zsalkovics Ildikó, Mgr.

poslankyňa

  • Povolanie: podnikateľka

  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 611

  • Strana: Strana maďarskej komunity

  • Komisia verejného života a pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu

  • Komisia inventarizačnú a škodovú

  • Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov