Seres Pavol

poslanec

  • Povolanie: staviteľ

  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 174

  • Strana: SMK-MKP

  • Komisia finančná a rozvoja obce

  • Komisia inventarizačná a škodová