Pavol Seres

poslanec

  • Povolanie: staviteľ
  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 174
  • Strana:  Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. I Aliancia – Maďari. národnosti. regióny
  • Člen Komisie finančnej a rozvoja obce
  • Predseda Komisie verejného poriadku a ochrany životného prostredia
  • Člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  • Delegát do Školskej rady pri ZŠ s MŠ s VJM Dolné Saliby