László Pleva, MVDr.

poslanec

  • Povolanie: veterinárny lekár
  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 728
  • Strana:  Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. I Aliancia – Maďari. národnosti. regióny
  • Člen Komisie finančnej a rozvoja obce
  • Člen Komisie verejného poriadku a ochrany životného prostredia
  • Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  • Poslanec  poverený funkciou sobášiaceho