Pleva László, MVDr.

poslanec

  • Povolanie: zverolekár

  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 728

  • Strana: Strana maďarskej komunity

  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  • Komisia verejného poriadku, životného prostredia a sociálno-zdravotnícka