Monika Nagy, Mgr.

poslankyňa

  • Povolanie:  podnikateľka
  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 44
  • Strana:  Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. I Aliancia – Maďari. národnosti. regióny
  • Člen Komisie finančnej a rozvoja obce
  • Člen Komisie sociálno-zdravotníckej
  • Člen Komisie inventarizačnej a škodovej
  • Delegát do Školskej rady pri ZŠ s MŠ Dolné Saliby