Nagy Monika, Mgr.

poslankyňa

  • Povolanie: vedúca pošty

  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 44

  • Strana: MOST-HÍD

  • Komisia finančná a rozvoja obce

  • Komisia verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sociálno-zdravotnícka

  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov