Ľudovít Kovács, Ing.

starosta

• predseda Inventarizačnej a škodovej komisie