František Katona, MUDr.

poslanec

  • Povolanie: lekár
  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 405
  • Strana:  Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. I Aliancia – Maďari. národnosti. regióny
  • Člen Komisie finančnej a rozvoja obce
  • Predseda Komisie sociálno-zdravotníckej