Opatrenie ÚVZSR k hraniciam – doplnenie bezpečných štátov

Opatrenie si môžete prečítať tu