Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy s VJM Dolné Saliby