Közbeszerzés

Ajánlatkérő: Obec Dolné Saliby – Alsószeli község
Székhely: Obecný úrad Dolné Saliby- Alsószeli Községi Hivatal – 925 02, Dolné Saliby 355
Felelős személy: Ing. Kovács Lajos, polgármester

Regisztrációs szám: 00305910                         Adószám: 2021153530

Számlavezető bank: ČSOB Banka, IBAN: SK66 7500 0000 0040 2973 2326

Telefon: +421 317853061       E-mail: dolnesaliby@dolnesaliby.sk

NameSizeHits
NameSizeHits
Výzva na predkladanie ponúk_ČOV Dolné Saliby – odstránenie havarijného stavu – 1. etapa88.9 KiB34
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Stavebné úpravy na budove s.č.800 – TJ Dolné Saliby (SO 01 – Výmena výplní otvorov)89.7 KiB86
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v obci Dolné Saliby88.3 KiB136
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kolesový traktor a čelný nakladač339.4 KiB78
Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Odstránenie stavieb a drvenie stavebného odpadu v bývalom záhradníctve - Kandia"334.4 KiB152
Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Projektová dokumentácia - IBV Éregy, Dolné Saliby"397.6 KiB86
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Publicita a tabuľa náučného chodníka -A Mi Fáink - Naše stromy34.0 KiB273
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Cestovanie autobusom do Pannonhalmy -A Mi Fáink - Naše stromy34.3 KiB199
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Strava spoločného podujatia -A Mi Fáink - Naše Stromy33.7 KiB282
Výzva na predloženie ponuky "Zabezpečenie povinnej publicity projektu"326.0 KiB260
Výzva na predloženie ponuky "Cestovanie-preprava Dolné Saliby - Pannonhalma -Dolné Saliby"331.4 KiB236
Výzva na predloženie ponuky "Organizovanie cezhraničného festivalu a školenia"343.9 KiB159
Výzva na predkladanie ponúk – Výstavba multifunkčného ihriska v obci Dolné Saliby0.0 B476
Výzva na predloženie ponuky - Zberný dvor - Dolné Saliby7.4 MiB494
Výzva na predloženie ponuky - Kompostáreň2.8 MiB841
Zákazka s nízkou hodnotou - Pótlék II. - dokončenie miestnej komunikácie634.2 KiB704
Zákazka s nízkou hodnotou - Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu1.9 MiB1056
Vyzva PotlekII 1 Cast III Etapy454.0 KiB595
Výzva Rozšírenie Verejného Osvetlenia87.2 KiB624
Výzva Vybudovanie Sociálnej Miestnosti V Prezliekarni športového Hriska Dolné Saliby261.8 KiB445
Vyzva Kancelárske Potreby Pre Obec Dolné Saliby Na Rok 2015447.9 KiB469
Výzva Tonery Pre Obec Dolné Saliby Na Rok 2015395.3 KiB650