Územný plán

Územný plán obce Dolné Saliby - Zmeny a doplnky č. 1_ 2022
Územný plán obce Dolné Saliby - Zmeny a doplnky č. 1_ 2022
Name
Územný plán obce Dolné Saliby - Zmeny a doplnky č. 1_ 2022

OZNAM  – Prerokovanie návrhu Územného plánu obce Dolné Saliby – Zmeny a doplnky č. 1 _ zo dňa 15.11.2021.pdf

Oznam vyvesený dňa: 16.11.2021

Oznam zvesený dňa:

Územný plán obce Dolné Saliby – Zmeny a doplnky č. 1 – 15.11.2021

___________________________________________________