VÁLASZTÁSOK

REFERENDUM 2022
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky_30.09.2023_Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022_Választások az önkormányzati régiók testületébe 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022_Önkormányzati választások 2022
Rozhodnutie-predsedu-NR-SR-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-a-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravnych-krajov.pdf
Specialny-sposob-hlasovania_Specialis-szavazas.pdf
REFERENDUM 2022
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky_30.09.2023_Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022_Választások az önkormányzati régiók testületébe 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022_Önkormányzati választások 2022
Rozhodnutie-predsedu-NR-SR-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-a-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravnych-krajov.pdf
Specialny-sposob-hlasovania_Specialis-szavazas.pdf
Name
REFERENDUM 2022
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky_30.09.2023_Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022_Választások az önkormányzati régiók testületébe 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022_Önkormányzati választások 2022