Értesítés a fás szárú növények kivágására vonatkozó közigazgatási eljárás megindításáról (Ing. Peter Klemász)

Értesítés a fás szárú növények kivágására vonatkozó közigazgatási eljárás megindításáról Alsószeliben az 543/2002 sz. törvény 82 §-ának 7) bekezdése értelmében.

A beadvány száma: 447/2020

Kérvényező:

Ing. Peter Klemász,  927 01 Šaľa, Sládkovičova 1277/11

Agneša Klemászová, 927 01 Šaľa, Sládkovičova 1277/11

Alsószeli kataszter,  398/1  sz. telek

Az eljárás tárgyának leírása:   1 darab fa kivágására vonatkozó engedélyezési eljárás

1 db. diófa –  amely a kérelmezők tulajdonában lévő  398/1 sz. telken növekszik.

A kivágás oka:  a fa akadályozza a garázsba való bejutást.

A megindított közigazgatási eljárásban való részvételi szándék  írásban vagy elektronikus formában való leadásának határideje az 543/2002 sz törvéyn 82. § (1) bekezdésének megfelelően a közzététel napjától számított hét munkanapon belül lehetséges.

A részvételi szándékot igazoló dokumentumot erre az e-mail címre lehet küldeni:

szakszova@dolnesaliby.sk

Postacím: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Közzétéve: 2020. december 11-én