Értesítés a fás szárú növények kivágására vonatkozó közigazgatási eljárás megindításáról (Varga L.)

Értesítés a fás szárú növények kivágására vonatkozó közigazgatási eljárás megindításáról Alsószeliben az 543/2002 sz. törvény 82 §-ának 7) bekezdése értelmében.

A beadvány száma: 300/2021

Kérvényező:  Ľudovít Varga,  Dolné Saliby 556,  PSČ 925 02

Ildikó Varsányi, Horné Saliby 435, PSČ 925 03

Alsószeli kataszter,  132/1  sz. telek

Az eljárás tárgyának leírása:   2 darab fa kivágására vonatkozó engedélyezési eljárás

Akác –  amely a kérelmező tulajdonában lévő  132/1  sz. telken növekszik.

Nyírfa –  amely a kérelmező tulajdonában lévő  132/1 sz. telken növekszik.

A kivágás oka:

A fák a 797-es házszámú épület mellett helyezkednek el, ahová parkoló fog épülni.

A megindított közigazgatási eljárásban való részvételi szándék  írásban vagy elektronikus formában való leadásának határideje az 543/2002 sz törvéyn 82. § (1) bekezdésének megfelelően a közzététel napjától számított hét munkanapon belül lehetséges.

A részvételi szándékot igazoló dokumentumot erre az e-mail címre lehet küldeni:

szakszova@dolnesaliby.sk

Postacím: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Közzétéve: 2021. október 6.