Értesítés a fás szárú növények kivágására vonatkozó közigazgatási eljárás megindításáról (Szabo T., Szabová K.)

Értesítés a fás szárú növények kivágására vonatkozó közigazgatási eljárás megindításáról Alsószeliben az 543/2002 sz. törvény 82 §-ának 7) bekezdése értelmében.

A beadvány száma: 174/2022

Kérvényező:     Tibor Szabo,  Dolné Saliby 669,  PSČ 925 02

                          Katarína Szabová, Dolné Saliby  669, PSČ 92502

Alsószeli kataszter,  482/1  sz. telek, amely a kérelmezők tulajdonában van

Az eljárás tárgyának leírása:   2 darab fa kivágására vonatkozó engedélyezési eljárás. A fák a 482/1-es sz. telken találhatók

LUCFENYŐ– 2 db

A kivágás oka:

A fa nagyon magas, veszélyt jelent a családi ház és a mellette lévő járda épségére.

A megindított közigazgatási eljárásban való részvételi szándék  írásban vagy elektronikus formában való leadásának határideje az 543/2002 sz törvéyn 82. § (1) bekezdésének megfelelően a közzététel napjától számított hét munkanapon belül lehetséges.

A részvételi szándékot igazoló dokumentumot erre az e-mail címre lehet küldeni:

szakszova@dolnesaliby.sk

Postacím: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Közzétéve: 2022. május 6.