Értesítés a fás szárú növények kivágására vonatkozó közigazgatási eljárás megindításáról (Felsőszeli Község)

Értesítés a fás szárú növények kivágására vonatkozó közigazgatási eljárás megindításáról Alsószeliben az 543/2002 sz. törvény 82 §-ának 7) bekezdése értelmében.

A beadvány száma: 415/2022

Kérvényező:    Obec Horné Saliby – Felsőszeli Község,  925 03 Horné Saliby 297

Felsőszeli kataszter, 1340/2, 1340/51  sz. telek, amely a kérelmezők tulajdonában van

Az eljárás tárgyának leírása:   2 darab fa kivágására vonatkozó engedélyezési eljárás. A fák a 1340/2, 1340/51  sz. telkeken találhatók

LUCFENYŐ– 2 db

A kivágás oka:

A fák közterületen helyezkednek el és veszélyeztetik a közelben lévő ingatlanokat és az utca lakóit.

A megindított közigazgatási eljárásban való részvételi szándék  írásban vagy elektronikus formában való leadásának határideje az 543/2002 sz törvéyn 82. § (1) bekezdésének megfelelően a közzététel napjától számított hét munkanapon belül lehetséges.

A részvételi szándékot igazoló dokumentumot erre az e-mail címre lehet küldeni:

szakszova@dolnesaliby.sk

Postacím: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Közzétéve: 2022. 11.21.