Értesítés a fás szárú növények kivágására vonatkozó közigazgatási eljárás megindításáról (N. Szakál)

Értesítés a fás szárú növények kivágására vonatkozó közigazgatási eljárás megindításáról Alsószeliben az 543/2002 sz. törvény 82 §-ának 7) bekezdése értelmében.

A beadvány száma: 446/2022

Kérvényező:  Norbert Szakál, Horné Saliby 616, PSČ: 925 03

Alsószeli kataszter  1546/8  sz. telek, amely a kérelmező tulajdonában van

Az eljárás tárgyának leírása:   3 darab fa kivágására vonatkozó engedélyezési eljárás. A fa a  1546/8  sz. telken található

LUCFENYŐ– 3 db

A kivágás oka:

A fák nagyon magasak, közel vannak a szomszédos családi házhoz, rongálják annak tetőszerkezetét.

A megindított közigazgatási eljárásban való részvételi szándék  írásban vagy elektronikus formában való leadásának határideje az 543/2002 sz törvéyn 82. § (1) bekezdésének megfelelően a közzététel napjától számított hét munkanapon belül lehetséges.

A részvételi szándékot igazoló dokumentumot erre az e-mail címre lehet küldeni:

szakszova@dolnesaliby.sk

Postacím: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Közzétéve: 2022. 11.10.