Zámer obce prenajať priestory v budove Zdravotníckeho strediska súp.č. 20 – ambulancia obvodného lekára_02.04.2024

Priloha-c.-1_Cenova-ponuka_navrh.rtf
Zamer_prenajom_Vyziadanie-cenovych-ponuk-na-uzavr.-najom.-zmluvy_ambulanci.pdf
Priloha-c.-1_Cenova-ponuka_navrh.rtf
Zamer_prenajom_Vyziadanie-cenovych-ponuk-na-uzavr.-najom.-zmluvy_ambulanci.pdf
Name