Zámer obce prenajať majetok priamym spôsobom_nebyt.priestor v budove súp.č.787_vyžiadanie cenových ponúk