Zabezpečenie ochrany klientov a personálu ZSS po 1. vlne pandémie COVID-19

Dokument nájdete tu