Výzva na predloženie ponuky – “Projektová dokumentácia – IBV KANDIA, Dolné Saliby”

Výzva na predloženie ponuky – “Projektová dokumentácia – IBV KANDIA, Dolné Saliby“

Názov verejného obstarávateľa : Obec Dolné Saliby

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Dolné Saliby

Opis zákazky:
Predmetom zákazky je príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu na stavbu:
„IBV Kandia, Dolné Saliby“  – podrobný rozpis sa nachádza vo výzve

Lehota na predloženie ponuky:  03.03.2021, 10:00

Podrobné informácie nájdete v nižšie priložených dokumentoch:

VÝZVA

Prílohy výzvy