Výzva na predloženie ponuky – Požiarna zbrojnica Dolné Saliby – stavebné úpravy