Výzva na predloženie cenovej ponuky – Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v obci Dolné Saliby