Výzva na predloženie cenovej ponuky – Publicita, Strava, Cestovanie – A Mi Fáink_Naše stromy