Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Vyhláška č. 234 – prevádzky – účinné od 26.07.2021

Vyhláška č. 233 – verejné podujatia – účinné od 23.07.2021 a niektoré §-y od 26.07.2021