VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU – od 01.10.2020

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY svojim Uznesením č. 587 zo dňa 30.09.2020

v bode B. VYHLASUJE

dňom 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom
území Slovenskej republiky núdzový stav.

Celé Uznesenie nájdete tu.