Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – Základná škola s materskou školou Dolné Saliby