Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – Základná škola Dolné Saliby