Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa v Domove dôchodcov Dolné Saliby od 1.1.2024