Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy ZŠ s MŠ, Dolné Saliby 19

Vyhlásenie výberového konania

Prihlášku a požadované doklady treba doručiť do: 01.08.2023, do 11:30 hod.

nástup do funkcie: od 01.09.2023