Voľby do orgánov samosprávnych krajov – oznam pre politické strany a koalície

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je možné doručiť na elektronickú adresu:

dolnesaliby@dolnesaliby.sk