Vestník vlády SR, ročník 31, čiastka č. 5, vydaná 11. januára 2021

Vestník vlády SR, ročník 31, čiastka č. 5, vydaná 11. januára 2021

OBSAH:

8. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Zbudské Dlhé

9. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta