Uznesenie vlády SR č. 78 – mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti – účinné od 08.02.2021