Uznesenie vlády SR č. 77 – OPAKOVANÉ PREDĹŽENIE NÚDZOVÉHO STAVU NA ĎALŠÍCH 40 DNÍ – účinné od 08.02.2021