Uznesenie Vlády SR č. 695 z 24.11.2021 – VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU