UZNESENIE VLÁDY SR č. 203 – účinné od 19.04.2021 – aktualizácia opatrení o obmedzení slobody pohybu a pobytu